EGM’nin Türkiye geneli tüm birimlerinde kullanmakta olduğu araştırma ve raporlama sistemidir.

Sistem içerisinde çoktan seçmeli sorulardan doğrusal ölçeklendirme sorularına kadar sekiz farklı format kullanılarak anket oluşturulabilir. Bu anketler tek bir elden tüm personellere web/mobil üzerinden gönderilebilir.

Sonuçlar ise istenilen tüm formatlarda grafiksel olarak görüntülenebilir, tercih edilen kişilerle paylaşılabilir ve çıktı alınabilir.

Yalnızca yetkili personel uygulamaları kullanabilir.

Kurum İçi İletişim Sistemi